DV-374 - 麻美由真2012年番号 メンズ潮吹きエステへ

DV-374 - 麻美由真2012年番号 メンズ潮吹きエステへ

 霜后采实,去壳取仁。 江淮州郡多,村墟陌路有。

况今台阁名公,竞相采取,异法精制,为丸日吞。阳黄热多,有湿有燥。

久藏入药,同可投瓶。原本产诸胡地,今亦莳于岭南。

叶皆相同,香臭无别。除肺伤咳内容:\r信州马兜铃\pj103.bmp\r\r滁州马兜铃\pj104.bmp\r味苦,气寒。

 三月上寅日采苗,六月上寅日采叶,九月上寅日采花,十二寅日采根。根捣水煎,获效尤速。

 误服中毒舌胀者,急饮大黄朴硝数杯,仍以末掺舌间,遂旋愈也。去心用不令人烦,择肥大方获效速。

Leave a Reply